info@mediasi.si +386 1 52 02 300

Organizacija podjetja

Podjetje sledi pravilu odličnosti za zagotavljanje zadovoljstva strank in poslovnih partnerjev.
Z razvojem podjetja se je oblikovalo pet poslovnih enot, ki skrbijo za nemoteno oskrbo kupcev in sodelovanje s poslovnimi partnerji:

Trženje zdravil in medicinskih pripomočkov

Enoto za trženje sestavlja ekipa visoko izobraženih in usposobljenih strokovnih sodelavcev z znanji iz različnih terapevtskih področij, ki strankam nudijo strokovno podporo, skladno z najnovejšimi smernicami in priporočili. Poleg zagotavljanja ažurnih informacij o zdravilih, medicinskih pripomočkih in ostalih produktih za podporo zdravju, organiziramo izobraževanja ter pripravljamo izobraževalna gradiva v skladu s potrebami strank.

Nabava, prodaja in javna naročila

V sklopu podpornih služb ločimo enote za nabavo, prodajo in javna naročila.
Enota nabave je odgovorna za celoten postopek nabave blaga pri domačih in tujih dobaviteljih. Z našimi poslovnimi partnerji tesno sodelujemo, pomagamo pri organizaciji transporta ter skrbimo za nemoten prevzem in dobavo blaga do našega skladišča.
Enota prodaje predstavlja prvi stik s kupcem, saj je odgovorna za sprejemanje in obravnavo vseh naročil, reklamacij ter izdajo računov.
Enota javnih naročil skrbi za izvedbo javnih naročil ter pripravo ponudb na osnovi dnevnih povpraševanj strank. Odgovornosti oddelka vključujejo natančno poznavanje zakonodaje, vsakodnevno spremljanje objav na Portalu javnih naročil, pripravo dokumentacije in izvedbo celotnega postopka javnega naročanja, izvajanje analize trga ter skrb za prodajne cenike.

Regulativa in kakovost

Farmacevti, odgovorni za regulativo, pripravljajo dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za promet z zdravili, vzdrževanje dovoljenja za promet. Vzpostavljen imamo sistem, ki zagotavlja zbiranje in posredovanje podatkov o vseh neželenih učinkih zdravila. Skrbimo za kakovost zdravil in medicinskih pripomočkov v skladu z zakonodajo in dobrimi praksami. Pomagamo s podporo pri vseh regulatornih dejavnostih za omogočanje dostopnosti zdravil na trgu (določanje cen zdravil, možnosti za dostop na trgu). Našim strankam pomagamo pri procesu dostopa na trg in pri pripravi potrebne dokumentacije za vključitev zdravil v državni sistem zdravstvenega zavarovanja. Redno spremljamo veljavno zakonodajo in spremembe cen, zato se lahko hitro odzovemo na spremembe tržnih cen, da ostanemo konkurenčni.

Logistika

Logistika opravlja storitve skladiščenja in dostave blaga do končnih uporabnikov. Naš distribucijski center s sodobnim in popolnoma opremljenim skladiščem ustreza najvišjim merilom in standardom dobre distribucijske prakse (GDP certifikat) ter je v skladu z veljavno zakonodajo. Vse procese podpira sistem SAP. Natančna in pravočasna dostava, prilagodljivost in zanesljivost so ključ do zadovoljstva naših strank.

Skladišče je sodobno in zasnovano v skladu z načeli dobre skladiščne prakse:

  • paketni nadzor in rok uporabnosti blaga
  • temperaturni režim
  • nadzor zdravil
  • računalniška obdelava

Skladiščenje in rokovanje z blagom sta prilagojena zahtevam različnih zdravil in medicinskih pripomočkov, s temperaturnimi režimi med 15 in 25 °C, 2 in 8 °C in najnižjimi -20 °C. Transport poteka po načelih dobre distribucijske prakse. Naša prednost je, da sodelujemo z vsemi distributerji po vsej Sloveniji, tako da lahko potrebam naših kupcev zadostimo v nekaj urah.

Nudimo tudi storitve sekundarnega označevanja zdravil, za kar imamo veljaven certifikat dobre proizvodne prakse (GMP certifikat).

Servis

Glavne prednosti našega servisa za opremo in aparate so:

  • zaloga rezervnih delov
  • strokovna usposobljenost
  • dolgoletne izkušnje

Kontaktirajte nas

in vam z veseljem odgovorimo