info@mediasi.si +386 1 52 02 300

Zdravila

Zdravila proizvajalca Fresenius Kabi

 • zdravila na recept
 • bolnišnična zdravila
 • neregistrirana zdravila

Terapevtska področja

 • parenteralna prehrana

  Vsakodnevna zdrava in uravnotežena prehrana je izjemno pomembna. Pri stanjih, kot sta resnejša bolezen ali operativni poseg, pa je podpora primerne prehrane še posebno pomembna, saj pomanjkanje hranil lahko močno vpliva na bolnika, njegovo zdravje in okrevanje. Parenteralna prehrana zagotavlja intravenski vnos hranil, kadar peroralno ali enteralno hranjenje ni mogoče, ni zadostno ali je kontraindicirano. Glavna naloga parenteralne prehrane je bolniku izboljšati prehranski status, preprečiti podhranjenost, zagotavljati ustrezen nivo makrohranil in mikrohranil ter preprečiti hitro izgubo mišične mase.

 • zdravila za nadomeščanje tekočin in volumna

  Tekočine predstavljajo približno 60 % človeškega telesa, zato je vzdrževanje normalnega tekočinskega in elektrolitskega ravnovesja v perioperativnem obdobju zelo pomembno. Pri tekočinskem zdravljenju je zaradi posega v metabolizem in delovanje številnih organov zelo pomembna pravilna izbira ter količina in čas, v katerem bolnik prejme tekočine. Med tekočine uvrščamo koloide, ki jih uporabljamo za zdravljenje hipovolemije zaradi akutne izgube krvi, ter kristaloide, ki so namenjeni nadomeščanju tekočin pri stanjih kot so zunajcelična dehidracija, hipovolemija in blaga metabolna acidoza.

 • zdravila za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij

  Karbapenemski antibiotiki, fluorokinoloni, cefalosporini, antistafilokokni penicilini, kombinacije penicilinov z zaviralci laktamaz beta, drugi aminoglikozidni antibiotiki, druge protimikrobne učinkovine.

 • zdravila z delovanjem na novotvorbe (citostatiki)

  Alkilsulfonati, alkilirajoči citostatiki, taksani, zaviralci topoizomeraze 1, analogi pirimidinskih baz, analogi folne kisline, derivati podofilotoksina, platinove spojine.

 • zdravila za bolezni kosti

  Bisfosfonati (tudi difosfonati) so skupina učinkovin, ki zavirajo osteoklastno dejavnost in s tem resorpcijo (razgradnjo) kostnine. Uporabljajo se pri preprečevanju in zdravljenju osteoporoze, Pagetove bolezni kosti, metastaz na kosteh, multiplega plazmocitoma ter drugih kostnih bolezni, ki povzročajo krhkost kostnine.

 • analgetiki, anestetiki

  Derivati ocetne kisline, drugi analgetiki in antipiretiki, lokalni anestetiki, splošni anestetiki.

 • zdravila za zaviranje imunske odzivnosti - Podobna biološka zdravila

  Adalímumab je biološko zdravilo iz skupine humanih monoklonskih protiteles, ki veže in inaktivira TNF-alfa. Uporablja se za zdravljenje revmatoidnega artritisa, juvenilnega idiopatskega artritisa, psoriatičnega artritisa, ankilozirajočega spondilitisa, crohnove bolezni, ulcerativnega kolitisa, luskavice, hidradenitisa suppurativa in uveitisa

 • vitamin D

  Glavna fiziološka funkcija vitamina D je, da poveča zmožnost tankega črevesa, da absorbira kalcij in fosfor, ter s tem pomaga vzdrževati ustrezno koncentracijo kalcija in fosforja v krvi. To omogoča normalno mineralizacijo kosti, vpliva na diferenciranje celic kože, uravnava aktivnost celic imunskega sistema, vpliva pa tudi na prenos hormonsko občutljivih genov, s čimer se uravnava tvorba številnih beljakovin. Poudariti je potrebno, da je pomembna vloga vitamina D za ohranjanje zdravih kosti izpolnjena le, če je poleg ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D zagotovljen tudi zadosten vnos kalcija.

Kontaktirajte nas

in vam z veseljem odgovorimo